Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------

A könyvtár bemutatása:

 

Az oktatási intézmény neve: Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola

Az oktatási intézmény címe, telefonszáma:


Mofémtelep:

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.

Tel: 96/217-016

Ipartelep:

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8.

Tel: 96/218-533


 

Mindkét egységünkben működik könyvtár. Mofémtelepen az emeleten a titkársági részlegen, míg Ipartelepen a hátsó részben megosztva az informatikateremmel.

Mofémtelepen audiovizuális eszközök, számítógép, leválasztható tárgyaló terem is rendelkezésére áll tanulóink és tanáraink számára.

Ipartelepen a helyi adottságokból kifolyólag szintén rendelkezésre állnak audiovizuális eszközök, illetve számítógéppark.

A majdnem 13000 kötet és egyéb információhordozók (megosztva a két épületben) várja a könyvtárba betérő diákokat és tanárokat. A tanulást, búvárkodást segíti a kézikönyvtár, valamint a számítógépek internet-hozzáféréssel.

A könyvtárban rendszeresen tartunk könyvtári órákat, amelyeken a diákok elsajátíthatják a könyvtárhasználat alapjait.

 

A használatra jogosultak köre:

 

A Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. A könyvtárnak tagja lehet az iskola minden tanára, dolgozója és az iskolával jogviszonyban álló minden tanuló. Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár tagja elfogadja a házirendben foglaltak könyvtárra vonatkozó részeit, valamint a könyvtárhasználati szabályzatot.

 

A könyvtár szolgáltatásai:

 

Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. Vannak csak helyben használható dokumentumok és kölcsönözhetők.

Az iskolánk gyűjteményében megtalálhatóak tankönyvek, fejlesztők, felzárkóztatók és egyéb pedagógiai munkát segítő könyvek is. Emellett változatos szépirodalmi állományrész várja a gyerekeket, amelyben mesék, versek, mesés versek, regények, mondák várják az érdeklődő kisdiákokat. A szépirodalom mellett kifejezetten az általános iskolás korosztály számára szóló ismeretterjesztő könyvek is várják a kisebb gyerekeket. A nagyobbak tanulását segíti az irodalom, a történelem, a művészetek, a természettudományok állományrész, valamint az idegen nyelvi, és a zenei gyűjteményrész is. A könyvtár kézikönyvtári állománnyal is rendelkezik, amelyben lexikonok, szótárak, enciklopédiák találhatók, segítve a gyermekeket a házi feladatok megoldásában.

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.

Kölcsönzési idő 3 hét. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható.

Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.

Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek árát beszerzési áron meg kell térítenie az olvasónak.

Az iskolából távozó tanuló vagy pedagógus köteles elszámolni a könyvtári dokumentumokkal.

Az iskolai könyvtár könyvtárhasználatra is nevel, ezért fontosnak tartjuk az önálló könyvtárhasználati készségek kifejlesztését, a tanulók felkészítését az önálló könyvtárhasználatra, ezért rendszeresen tartunk könyvtárhasználati foglalkozásokat. A könyvtárban tartandó órák és csoportos foglalkozások időpontját előzetesen egyeztetni kell a könyvtárossal. A könyvtárban folyó tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel.

 

Alapvető viselkedési szabályok:

 

Mivel a könyvtár alapvetően a tanulás és az olvasás színtere, ezért feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. A könyvtárba enni-innivalót (beleértve a rágót és a nyalókat is) nem szabad behozni. A könyvtárba táska és kabát nem vihető be.

Minden könyvtárhasználó köteles megőrizni a könyvtár rendjét. A könyvtár állományát és berendezési tárgyait köteles óvni, a könyvtár tisztaságát fenntartani. A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalunk, azonnal szólni kell az könyvtárosnak. Engedély nélkül tilos bármilyen felszerelést vagy könyvet kivinni a könyvtárból.

 

Könyvtáros: Virág Andrea