Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------

Az alapítvány célja:


1. Az iskola tehetséges tanulóinak elismerésben, jutalomban részesítése.

Az elismerésben, jutalomban részesítendő diákokkal szembeni követelmények:
  • 8 éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, illetve
  • Jó, jeles tanulmányi eredményű tanuló, aki legalább 1 tantárgyból kiemelkedő eredményt ér el. (Nyelvmester, Kis nyelvész, Kis természettudós, Kis művész cím elnyerése)
  • Elismerésben, jutalomban részesíti, illetve támogatja:
  • Az iskola eredményesen működő önképzőköreit, kiemelkedő teljesítményű tagjait egyénileg is jutalmazza.

Önképzőkörök:

bakancsosok

szakkörök

  • Az iskolai élet működését öntevékenyen segítő csoportjait, s azok tagjait.
    Öntevékeny csoportok:
                iskolarádiós csoport.
                iskolaújság szerkesztői
                rendgárda
  • Megtéríti a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók vizsgdíját.

2. Kiemelkedő pedagógiai munka elismerésben részesítése

Az elismerésben, jutalomban részesítendő pedagógusokra a Fekete István ÁLtalános Iskola Tantestülete tehet javaslatot titkos szavazás útján. A szavazást a Kuratórium elnöke vezeti le. Az elismerést, jutalmat a legtöbb szavatatot kapott pedagógusok kaphatják meg.
Adószám: 19112271-1-08
Számlaszám: Halászi Takarékszövetkezet 58600252-10011221