Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------

Az alapítvány célja:

1. Az alapítvány elsődleges céljának tekinti, hogy támogassa azokat a tanulókat, 
 • akik szociális nehézségekkel küzdő családokból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, 
 • ahol az egy főre jutó jövedelem alacsonyabb a mindenkori nettó minimálbérnél,
 • csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekek,
 • ahol a családban váratlan tragédia történt,
 • a családi körülményeket tekintve hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és ebből kifolyólag tanulási nehézségekkel és/vagy magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek.
2. Az alapítvány támogatja azokat a fejlesztő köröket, tevékenységeket, ahol az 1. pontban meghatározott tanulók képességei eredményesen fejleszthetők, illetve magatartási és beilleszkedési problémáik kezelhetők.
3. Az alapítvány e célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kiegészítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.
A támogatásban részesülő tanulók személyéről, illetve a képességfejlesztő tevékenységekről, a támogatás összegéről mindenkor az alapítvány 5 tagú kuratóriuma dönt, javaslatokat pedig az osztályfőnökök és a nevelőtestület tehetnek.
A támogatás kiterjedhet:
 • vizsgadíj térítésére,
 • tanulmányi kirándulás (rész) költségeinek kifizetésére,
 • tanulmányi- vagy levelezős versenyek nevezési díjainak kifizetésére,
 • szervezett osztály-, illetve iskolai programok költségeinek fedezésére,
 • önköltséges szakkörök óradíjainak támogatására,
 • táborozási költségek enyhítésére,
 • útiköltsége térítésére (versenyekre, vizsgákra)
 • anyag-, és eszközszükséglet fedezésére.
Adószám: 18972010-1-08
Számlaszám: Rajkai Takarékszövetkezet 59500155-11018692