Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------

Közösség és természet a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0136

A Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola 2015 tavaszán sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című projektfelhívásra a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0136 azonosító számon regisztrált, Közösség és természet a Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskolában című pályázatával.

A célok megvalósítására 11.968.143 Forint összegű támogatást nyert az intézmény.

A projekt célja intézményünk kiemelt arculatához kapcsolódó főbb programjaink színvonalas megvalósítása, eszközkészletünk bővítése, valamint nevelőink szakmai továbbképzése és többletmunkájának honorálása volt.

A pályázat megvalósítása során színes programok kerültek megszervezésre:

Nyitórendezvényt szerveztünk 2015.06.22-én a szakmai megvalósítók és a menedzsment részvételével, melyen prezentálásra kerültek a projekt célok és tevékenységek.

Környezetvédelmi, természet közeli tábor került megszervezésre 2015.07.06-11. közötti színes programokkal, előadásokkal, 65 gyermek részvételével. A természet közeli program részei: kerékpár- és gyalogtúrákat az erdő-mezők-vizek világának megismerése, Kézműves foglalkozások, barkácsolás, sport- és szabadidős programok, vadászati, vadgazdálkodási program, természet- és környezetvédelmi előadások és vetélkedők, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás gyakorlása.

IKT alapú idegen nyelvi vetélkedőket szerveztünk angol és német nyelveken 2015.09.24-én. ÖKO-nap szervezésére került sor 2015.09.19-én.

A környezetszépítő akció keretében a diákok, szülők és a tantestület bevonásával az iskolai kerítés lefestése történt meg.

Egészségnapot szerveztünk 2015.10.14-én. A program részeként dietetikus, védőnő, gyógytornász, zumba előadó, és mentőápoló tartottak előadásokat a saját szakterületükön, továbbá a program részeként egészséges gyümölcsöket, zöldségeket fogyaszthattak a részt vevők.

Elsősegély-nyújtási előadásra is megvalósult 2015. október 14-én.

Önismereti tréning szervezésére került sor 2015.10.21-én a pályaválasztási napok előkészítéseként a célcsoport számára.

Német nyelvi zenei vetélkedőt valósítottunk meg 2015.11.23-25-ig. Az egészséges életmód témakörében szervezett vetélkedő során az egészséges életmóddal kapcsolatos énekeket, mozgással színesített énekeket adtak elő a csapatok.

Pályaválasztási napokat szerveztünk 2015.11.06-11.23. között, melynek során 7. és 8. osztályos tanulóink a környékbeli üzemekben tettek gyárlátogatásokat pedagógus kísérettel. A programok részeként a diákok megismerkedhetnek az adott cég történetével, az ott végezhető szakmákkal, és a gyakorlatban láthatták, hogyan működnek a gyártási folyamatok.

Sportrendezvényeket szerveztünk 2015.11.10-11.19. között, melynek keretében 2 alkalommal teremlabdarúgó-bajnokság zajlott az intézmény tornatermében.

A projekt során összesen 4 fő vett részt pedagógus-továbbképzésen az alábbiak szerint:

- Személyiségfejlesztés és esetmegbeszélés a pedagógiai munka konfliktusainak kezelésére: 3 fő

- Konfliktus- és stresszkezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei - mediáció alkalmazása a lelki kiégés Burnout elkerülése érdekében: 1fő

A továbbképzések 2015.08.24-27. között lezajlottak, minden részt vevő tanúsítványt szerzett.