Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------

Az élményszerő tanulás és a megtapasztaláson alapuló ismeretszerzés fontosságát szem előtt tartva egyrészt ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő alkalmakkor, illetve a szabadtéri programok megvalósítására alkalmas tavaszi hónapokban projektnapokat szerveznek pedagógusaink. Ezeken a napokon sokrétű tevékenység segíti a diákok szokásostól eltérő tanulását, könyvtári órák, tanulmányi kirándulások, városi séták az identitás pontok beépítésével, közösségépítő foglalkozások és különféle sportprogramok.

Jó alkalom nyílt a helyes közlekedésre nevelésre, a viselkedéskultúra formálására, az intézményegységek diákkapcsolatainak elmélyítésére.

A napok programjaiba beépítésre kerülnek a történelem, földrajz, környezet- és természetismeret, rajz, technika, ének, hon- és népismeret, tánc és dráma, valamint a magyar és német/angol tantárgyak tapasztalatszerésen alapuló tananyagtartalmai.

Az osztályok a napok végén prezentációs anyagot is készítenek élményeikről.