Fekete István Általános Iskola

Mosonmagyaróvári

Hírek
-----------------------

Alapítványok

-----------------------


Suliváró

-----------------------


Pillanatképek 

iskolánk életéből

-----------------------


-----------------------


-----------------------


-----------------------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------------------

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám: 06-80/630-155

-----------------------

Iskolatitkári ügyfélfogadás

   Mofémtelepen:

iskolalátogatási igazolás,

bizonyítvány másolat

HÉTFŐ: 8.00-10.00 

SZERDA: 14.00-15.30

 Galgóczy Anita

iskolatitkár


Terembérleti ügyintézés

     Mofémtelepen:

Karácsonyné Adrigán 

               Annamária              

gazdasági ügyintéző

KEDD:10.00-15.00 


Diákigazolvány ügyintézés

 Mofémtelep: Süli Zsuzsanna 

HÉTFŐ: 10.00 -12.00

Ipartelep: Fazekas Tímea

 KEDD: 15.00 -16.00

-----------------------


-----------------------
Járványügyi tájékoztató szülőknek1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje szerint gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról.


2. A szülő köteles az iskolát értesíteni az esetleges koronavírus-gyanúról és az igazolt fertőzésről egyaránt.


3. Amennyiben a gyermek esetleges speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.


4. A tanulók iskolába érkezése reggel 7:30 és 7:55 között folyamatos.


5. A gyermeknél mindig kötelező jelleggel legyen maszk, kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, nejlonzacskó.


6. Beszéljenek otthon a köhögési etikettről: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő kidobása, alapos kézmosás- kézfertőtlenítés. Figyelmeztessék gyermeküket a távolságtartás fontosságára is!


7. Fontos, hogy intézményünkbe csak rendkívül indokolt esetben – előzetes egyeztetéssel - jöjjenek (ebben az esetben szájmaszk használata kötelező)! A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartásával lehet szervezni (maszkviselés, tanulónként 1 szülő, távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés)


8. Kapcsolattartás a KRÉTA-rendszeren keresztül történik (e-ügyintézés), esetleg telefonon.


9. Kiemelten fontos az intézmény épülete előtti csoportosulások mellőzése.


10. A tanulók étkeztetése osztályonként időeltolással történik, ezért csúszhat a hazamenetel időpontja.


11. Az iskolai hiányzások igazolására továbbra is a Házirend előírásai érvényesek. A hiányzás alatt a tanulók az eddig szokásos módon (KRÉTA rendszer) kapják meg az órán elvégzett feladatokat és a házi feladatot. A hiányzás alatti számonkérés az eddig szokásos módon gyógyulás, és a pótlás biztosítása után történik.JÁRVÁNYÜGYI INFORMÁCIÓK

 

Tisztelt Szülők!

 

Október 1-jétől az iskolába érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése. Az eddig szokásos módon történő beléptetés helyén 7:30 és 7:55 között egy-egy felnőtt végzi a mérést. Amennyiben a gyermek testhőmérséklete a második méréskor is meghaladja a 37,8 fokot, a tanulót el kell különíteni a többi tanulótól és erről a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A kísérő szülők a kerítésen kívül megvárják, amíg gyermekük átesik a hőmérőzésen, így szükség esetén azonnal magával tudja vinni gyermekét. 

Ugyancsak október 1-jétől iskolánkban elrendeljük a felső tagozatosok számára a maszk viselését a zárt közösségi terekben (folyosók, aula, mosdó). Megkérem a szülőket, hogy tájékoztassák gyermeküket a helyes maszkviselés szabályairól.

Tanítványainak egészségmegőrzése érdekében köszönöm a megértésüket és az óvintézkedések fokozott betartását.

 

Tisztelettel:                                                               

                                                                                   Márkusné Hardi Gabriella

                                                                                           intézményvezető


Tisztelt Szülők!

 

Az országos járványügyi szigorítások miatt iskolánkban 2020. 11. 16-tól elrendelésre kerül a maszkviselés a következők szerint: az alsó tagozatos tanulóknak a közösségi terekben (folyosók, aula, mosdók, öltözők), a felsősöknek pedig az iskola egész területén (tanórákon is) viselniük kell a szájat és orrot eltakaró maszkot. Ettől eltérhet a testnevelés óra, az udvaron és az ebédlőben való tartózkodás, valamint, ha a szaktanár az óráján másképp rendelkezik (pl. dolgozatírás, tanulmányi séta, stb.).

2020. november 16-tól az iskolai Házirend átmenetelig kiegészül a fenti rendelkezéssel és visszavonásig érvényben lesz.

 

Kérem, gondoskodjanak arról, hogy gyermekük táskájában mindig legyen egy steril pótmaszk.

 

Köszönöm a fertőzés megelőzése érdekében segítő együttműködésüket és megértésüket.

Jó egészséget és vírusmentes napokat kívánok!

 

Tisztelettel:                            

                                                                                  Márkusné Hardi Gabriella

                                                                                        intézményvezető